Taula

2019ko ZERGAK

2019ko ZERGAK   Honakoaren bidez jakinarazten da Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (JEGZ.), Ura 1go. Seihileko  – Baratzak eta Errotuluei dagozkien 2019ko errezibuak ordaintzeko epea azaroaren 20an bukatuko dela. Borondatez ordaintzeko epea amaituta, dirubilketa premiamendu bidez eginen da eta honek ekarriko…

BANDOA

AURIZKO ALKATEAK ADITZERA EMATEN DU:   Bizilagun guztiei oroitarazten zaiela udalerrian edozein obra egiteko lizentzia eskatu behar dela, Lurraldearen Antolakuntzako eta Hirigintzako Foru Legearen testu Bategina onartzen duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren arabera. Zerbitzu teknikoek, noizean behin, ikuskapen-bisitak…

BANDOA

EL ALCALDE DE AURITZ-BURGUETE HACE SABER:   Que del 30 de septiembre al 7 de octubre de 2019, ambos inclusive, se hallará en el Ayuntamiento el Censo Electoral para su consulta y posibles reclamaciones de su inclusión/exclusión en el mismo.…

BANDOA

    AURIZKO ALKATEAK JAKINARAZTEN DIZU:   Heldu den 2019ko irailaren 9an, astelehenean, 17:00etan, bilera eginen dela Kultur Etxeko Antufa gelan. Bilera hori Aurizko Udalak antolatu du, Udalak onetsi duen Balorazio Txostenaren Berrikuspena (katastro balioak) jasotzen duen dokumentua azaltzeko eta…

BANDOA

AURIZKO ALKATEAK JAKIN ARAZTEN DU:   Heldu den abuztuaren 15ean Eskulangintza Azoka egingo denez, trafikoa desbideratuko dela San Nikolas karrikatik Orreaga karrikara. Karrika horretan aparkatzea debekatuko da, trafikoari trabarik ez egiteko, eta, aldez aurretik seinaleak jarriko dira.   ADITZERA EMATEN…